TRA CỨU KẾT QUẢ TIẾNG THÁI, TIẾNG MÔNG

Học viên có thể tra cứu kết quả Tin học theo một trong các tiêu chí sau:
- Số báo danh
- Họ và tên hoặc Ngày sinh (theo quy cách: dd/mm/yyyy, ví dụ 20/08/1984)

 
Mọi vướng mắc xin liên hệ:
- Email: online@dienbiencflit.edu.vn - Facebook: fb.com/dienbiencflit
- Tuyển sinh, cấp phát chứng chỉ: Ms Hương 0949.705.555
- Phòng đào tạo: (0230) 3835 126

TRA CỨU KẾT QUẢ, NHẬN XÉT HỌC TẬP TIẾNG ANH CHO HỌC SINH | NGOẠI NGỮ (A, B, C) | TIN HỌC (A, B, C)!